Vol.36,No.2,2021      Research Innovation and Practical Application of Artificial Intelligence in Urban Planning and Design
THEME
Written by  Yang Junyan, Zhu Xiao

DOI:10.19830/j.upi.2021.046

Written by  Shi Beixiang, Simon Marvin, Yang Junyan

DOI:10.19830/j.upi.2021.028

URBAN STUDY
Written by  Dai Fei, Bi Shibo, Guo Xiaohua, Chen Ming

DOI:10.19830/j.upi.2019.204

TOP 10